Jak wdrożyć RODO w firmie?

Gdy przeprowadziliśmy audyt dotyczący danych ochrony danych osobowych w firmie, czas przystąpić do poprawiania uchybień w tym zakresie. Czasu jest niewiele, bo przepisy RODO wchodzą w życie już w maju 2018 roku.