Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 Status: Akt oczekujący Wersja od: 4 maja 2016 r.   25 maja 2018 r.,24 maja 2016 r. 32016R0679   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679…

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 czerwca 2016 r. tekst jednolity   30 kwietnia 1998 r.,13 listopada 1997 r.,30 grudnia 1997 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że: 1) art. 8-11, art. 13 i 45 wchodzą w życie po…

Czytaj więcej

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 czerwca 2017 r. tekst jednolity   Wejście w życie: 10 marca 2003 r.,1 maja 2004 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 5, który stosuje się od dnia uzyskania przez…

Czytaj więcej

Rozporządzenie MSWiA do ustawy o ochronie danych osobowych

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz.U.2004.100.1024 z dnia 2004.05.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 maja 2004 r.   Wejście w życie: 1 maja 2004 r.   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.…

Czytaj więcej