Logo
Ochrona danych
16 cze 2021

Ochrona danych

Post by admin

RODO nakłada na administratora danych osobowych restrykcyjne ograniczenia w zakresie ich przetwarzania i przekazywania danych innym podmiotom. W wielu sytuacjach pomogą metody ich anonimizacji lub pseudonimizacji.

– Rozpatrzmy przykład banku, który posiada różnego rodzaju bazy, w których gromadzi informacje o klientach. W procesie modernizacji swoich aplikacji, bank tworzy kopie środowiska produkcyjnego do celów deweloperskich lub testowych. W środowiskach tych znajdują się kopie danych wraz z odpowiednimi relacjami, niezbędne do prawidłowego testowania aplikacji. Niestety, w trakcie prac do tych danych mogą mieć dostęp deweloperzy lub pracownicy firm konsultingowych, a więc osoby nierzadko spoza banku. Konieczne jest więc ukrycie danych, żeby nie były czytelne dla osób postronnych – tłumaczy Łukasz Durkalec, dyrektor ds. technicznych w Advatech. – Wówczas właśnie jest miejsce na pseudonimizację lub nawet anonimizajca danych. Innym przykładem może być eksport danych do celów analitycznych lub statystycznych. Sprawy związane z RODO publikowane są na stronie NSA.

Ważne jednak, by mieć na uwadze, że nawet spseudonimizowane dane, nadal są danymi osobowymi, a to ze względu na to, że po zastosowaniu wobec nich odpowiedniego klucza nadal można za ich pomocą zidentyfikować konkretną osobę. Firmy, gromadzące takie dane, będą więc zobowiązane na przykład do tego, żeby i je, i klucz, który ich dotyczy, przechowywać oddzielnie. Może to również nawet dotyczyć (oczywiście w niektórych przypadkach, np. dużych firm takich, jak banki, firmy ubezpieczenowe, telekomy) serwerów czy macierzy. Czyniąc niezbędne inwestycje w tym zakresie warto rozważyć rozwiązania oferowane przez IBM Polska i wdrażane przez Advatech.

Pseudonimizacja może być jednak wygodnym sposobem na zabezpieczenie wrażliwych danych, ponieważ w odniesieniu do informacji zapisanych w ten sposób, znacznie złagodzone będą wymogi dotyczące ich ochrony. Przy tej okazji warto również wspomnieć, że dane można poddać także anonimizacji, po której nie muszą być już chronione zgodnie z zapisami RODO, ponieważ nie da się już przypisać ich do konkretnych osób.

Jak więc można przeprowadzić pseudonimizację albo anonimizację danych osobowych? – Znanych jest szereg technik, zaczynając od szyfrowania, przez tokenizację, aż po całkowite maskowanie (kasowanie) informacji. W zależności od celu modyfikacji, wynik powinien być użyteczny dla algorytmów przetwarzających. Oznacza to w praktyce możliwość zbudowania pełnego profilu pseudonimu użytkownika, lub wręcz całkowite pozbycie się danych personalnych ze zbioru – tłumaczy Łukasz Durkalec. – Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to metoda, która chroni dane wrażliwe przed niespodziewanym atakiem, ale zabezpiecza je podczas przesuwania z jednego obszaru do innego. Ogranicza przy tym krąg ludzi, którzy mają bezpośredni dostęp do tego typu informacji. To ważne o tyle, że niezwykle często dane, które zostają nielegalnie wykradzione, biorą się nie z systemów produkcyjnych, które są bardzo dobrze chronione, ale z testowych, deweloperskich czy archiwizacyjnych właśnie.

1 Comments

milosz 18 czerwca 2021 at 13:39 -

Czy każdy podlega ochornie danych?

Leave a Comment