Brak zgody na profilowanie to brak usług?

Ustalenie zasad profilowania klientów jest bardzo istotne dla banków. Część klientów może się na to nie zgodzić, a przecież wiele ofert powstaje w wyniku automatycznego profilowania. To system określa, na jakich zasadach klient otrzyma pożyczkę bądź lokatę, innym wcale jej nie zaproponuje. Kwestią czasu jest też, że to systemy oparte na sztucznej inteligencji zastąpią analityków…

RODO a profilowanie

Jedno z polskich towarzystw ubezpieczeniowych zastosowało ciekawe rozwiązanie do oceny kierowców, którzy wykupili ubezpieczenia komunikacyjne. Obecnie firmy robią to na podstawie danych z przeszłości. Wyliczają wysokość składki na podstawie liczby stłuczek czy wypadków, które klient spowodował w ostatnich latach. Szacując ryzyko biorą też pod uwagę miejsce zamieszkania, wiek itp. czynniki, które mają wpływ na prawdopodobieństwo,…