Logo
Zgoda w RODO
17 cze 2021

Zgoda w RODO

Post by admin

Zgoda, wyrażona przez osobę, której dotyczą dane osobowe będzie musiała spełnić kilka warunków, żeby była zgodna z przepisami RODO. Przede wszystkim powinna być swobodna i dobrowolna. A to oznacza, że brak wyrażenia zgody nie może skutkować jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami w stosunku do tej osoby.

Musi być również świadoma, czyli wyrażona po zapoznaniu się ze wszystkimi celami przetwarzania danych osobowych i zakresem. Nie może się okazać, że konsument wyraził zgodę na przetwarzanie tych informacji przez jedną firmę, a później wychodzi na jaw, że mają do nich dostęp także inne instytucje.

Ponadto zgoda powinna być wyrażona w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, ponieważ w razie czego to administrator będzie musiał udowodnić, że otrzymał taką zgodę. Więcej o ochronie danych.

Z kolei dane osobowe dzieci (do 16. roku życia) będzie można przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu zgody ich opiekunów prawnych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły jednak zaniżyć tę barierę wiekową do 13. roku życia. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że administratorzy danych będą się musieli upewnić, że zgodę wyraziła rzeczywiście osoba upoważniona do tego.

Prawa wynikające z RODO

A to nie wszystko. Konstruując mechanizmy zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych trzeba będzie również pamiętać o kilku prawach konsumenta, które wprowadza RODO, a których trzeba przestrzegać.

Po pierwsze, mowa o prawie do wycofania informacji – w każdej chwili osoba fizyczna może odwołać swoją zgodę, o czym powinna być poinformowana jeszcze przed jej wyrażeniem. Wówczas dane powinny być usunięte z każdego miejsca, w którym się znajdują. Jeśli potem okaże się na przykład, że po odwołaniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, nadal są one wysyłane pod podany adres, firmę czekają duże kłopoty i wysokie kary.

Po drugie – mowa o prawie do bycia zapomnianym. Oznacza ono, że konsument może zażądać, by wszystkie jego dane osobowe zostały wykasowane i firma musi wówczas to zrobić.

1 Comments

jola 18 czerwca 2021 at 13:38 -

Od kiedy wymagana jest taka zgoda?

Leave a Comment